Be inspired!

Privacy Policy

Hobbydingen.com – Nederlandse Privacy Policy:

Vrijdag, 20 oktober 2017

Hobbydingen.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Hobbydingen.com maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Hobbydingen.com heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Hobbydingen.com privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar hobbyding@gmail.com


Hobbydingen.com – English Privacy Policy:
Friday, October 20, 2017

Hobbydingen.com respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide us is always treated confidentially. We use your information only for services that you have requested.

Your personal information:
We will not make your personal information available to third parties without your permission. We appreciate the trust you put in us and will do everything possible to protect your personal information. The personal information is used solely for the services you entrust to us. By sending us an email you can delete your data.

Hobbydingen.com uses cookies and other technologies to enhance your online convenience and to monitor how you use the site so that we can improve the quality of our services based on it. The cookies allow us to show different ads, ad networks (such as Google Adsense) that advertise on this site can place cookies on your PC or use web beacons to retrieve information. Hobbydingen.com has no access to or control over these cookies used by third-party advertisers.

You must consult the privacy policies of these third parties for more detailed information about their actions, as well as instructions on how to opt-out of certain items. Hobbydingen.com privacy policy does not apply to this, we do not control the activities of these other advertisers or websites.

When visiting our website or using some of our products, the servers automatically store information such as URL, IP address, browser type and language, and date and time of your visit.

We use external advertising companies to display ads when you visit our website. These companies may use information (not your name, address, email address, or phone number) about your visit to this or other websites to show ads about goods and services that you may be interested in.
Do you have any suggestions, complaints, or questions about our Privay Policy? Send an e-mail to hobbyding@gmail.com